Ceskoslovenský casopis pro fyziku

aktuální číslo

aktuální číslo

vyhledávání

vyhledávání

o nás

o nás

předplatné

předplatné

inzerce

inzerce

pro autory

pro autory

seznam prodejních míst

pro redaktory a recenzenty

kalendář akcí

kalendář akcí

odkazy

aktuální číslo

ČČF 6/2016:

Nobelova cena za fyziku 2016:
Topologické fáze a fázové přechody

Elektrony ubíhající z plazmatu

Kdo tedy vlastně vymyslel tokamak?

Nekonečno ve filozofii, matematice a fyzice

Bratři z Dunajskej Stredy ve světové vědě

předplatitelé
jméno:
heslo:

novinky

UKÁZKOVÉ ČÍSLO ČČF ZDARMA [zde]

Autorské honoráře

Redakce ČČF a vydavatel — FZÚ AV ČR, v. v. i., oznamují, že od čísla 2/2016 budou autorům příspěvků v ČČF vypláceny autorské honoráře za licenci zveřejnit článek. Honoráře budou vypláceny na účet autora podle aktuálního redakčního ceníku. Ceník pro rok 2016: Rubrika „ve zkratce“ — 400 Kč za tiskovou stranu, ostatní rubriky (mimo recenzí) — 250 Kč za tiskovou stranu. Více informací viz karta „pro autory“.

Facebook ČČF

Novou facebookovou stránku našeho časopisu najdete zde.

3 čísla zdarma

Ke každému novému předplatnému nabízíme zdarma tři čísla Čs. čas. fyz. z ročníku 2015 a nebo staršího. Pomocí „vyhledávání” si vyberte libovolná čísla a objednejte si je e-mailem či telefonicky. Zdarma je zašleme na vámi uvedenou adresu.

Dárkové předplatné

Darujte svým blízkým dárkové předplatné Československého časopisu pro fyziku. Obdržíte individuální dárkový certififikát. Více zde.

Archiv již od 2000

Archiv PDF našeho časopisu jsme zpětně rozšířili i o rok 2000 (svazek 50). Ve "vyhledávání" jsou tedy předplatitelům přístupné plné texty všech článků ve formátu PDF od čísla 1/2000 až dodnes. Tedy nyní rovných 100 kompletních čísel našeho časopisu v PDF.


Aktualizace těchto stránek proběhla
19. 12. 2016

počítadlo.abz.cz

Zde si můžete prohlédnout ukázku z aktuálního čísla ČČF 6/2016.

Fyzik Jára Cimrman

V tento sváteční čas přinášíme našim čtenářům článek českého herce, scénáristy a režiséra Ladislava Smoljaka (1931–2010):

L. Smoljak:
Jára Cimrman (K 100. výročí narození).
In: Čs. čas. fyz., A 23, 180-190 (1973).

Text vyšel v našem časopise před více než čtyřiceti lety, aby čtenářům přiblížil osobnost a tvorbu Járy Cimrmana, především však Mistrovo dílo fyzikální. Autor článku byl k tomuto náročnému úkolu plně kvalifikován, neboť vystudoval učitelství M-F (1952–1957) a jistý čas působil jako asistent na Fakultě technické a jaderné fyziky (1956–1958).


Československý časopis pro fyziku v roce 2016

Vážení čtenáři, v roce 2016 se mimo jiné v ČČF objeví:

  • Milankovičovy cykly, nebo oxid uhličitý?
  • Materiály štěpné a fúzní energetiky
  • Bratři Farkašovi a „studená fúze“: z Dunajské Stredy do Berlína-Dahlemu, pak přes starou dobrou Anglii na Blízký východ a do Kanady
  • Před 75 lety byly položeny základy využívání energie jaderného štěpení
  • Koherenční difraktivní zobrazování
  • Matematické základy kvantové teorie
  • Je strunová teorie fyzikální teorií?
Děkujeme všem předplatitelům ČČF, kteří svým předplatným podporují vydávání vědecko-populárního časopisu české a slovenské fyzikální obce.

Soutěžní úloha pro čtenáře ČČF

Před 75 lety publikovali Otto Hahn a Fritz Strassmann [Naturwissenschaften 27, 11 a 89 (1939)] výsledky studia jaderných přeměn probíhajících v neutrony ozářeném uranu. Místo očekávaných izomerů radia zaregistrovali mnohem lehčí radioizotopy (prvním bylo 140Ba), o nichž správně usoudili, že ve studované soustavě nemohly vzniknout jinak, než neutrony vyvolaným štěpením jader uranu. Tak byla objevena zatím nejpodrobněji prostudovaná štěpná reakce, široce využívaná v naprosté většině jaderných reaktorů a pro realizaci resp. iniciaci jaderných explozí. Jí věnujeme i následující soutěžní úlohu.

Může homogenní směs uranu o přírodním izotopovém složení a grafitu dosáhnout při nějakém poměru zmíněných složek kritického stavu? Svou odpověď založte na výpočtu. Potřebné charakteristiky jaderných procesů, prosím, dohledejte v otevřených zdrojích. Řešitelé tak mohou experimentálně otestovat oblíbený předpoklad současného studentstva, že není třeba učit se něčemu zpaměti, neboť vše je přece na internetu.

Úspěšní řešitelé této úlohy budou zařazeni do slosování soutěže o knihy z nakladatelství Academia. Soutěž je prodloužena do konce dubna 2016.
Své odpovědi nám můžete poslat na e-mailovou adresu: cscasfyz@fzu.cz nebo na poštovní adresu: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Redakce ČČF, Na Slovance 2, 182 21, Praha 8 a to nejpozději do 30. 4. 2016 (včetně), kdy bude soutěž ukončena a vylosováni výherci.


PF-CCF-2017
fks.sk
astropis
matfyz.cz
banner_p-mat
otevrena_veda_3
Fyzikální olympiáda SR
Fyzikální olympiáda

© FZÚ AV ČR v. v. i., 2017. All rights reserved.